word viewerZegar cyfrowy na stronę

Dobre produkty powstają w bezpiecznej firmie

Image3618
   
ludziki

Nie ma doskonałych systemów zabezpieczeń, nie jest możliwe stworzenie narzędzi, które stworzą 100-procentową gwarancję bezpieczeństwa.

Jednak ciągłe działanie na rzecz poprawiania proaktywnej fazy przeciwdziałania zagrożeniom jest naszym nadrzędnym celem.

Informacje są niewątpliwie najbardziej poszukiwanymi zasobami w XXI, zasoby informacyjne wyznaczają strategię działania na rynku, misję i cele organizacji, w konsekwencji generują sukces organizacji, ich utrata jest zagrożeniem ciągłości działania organizacji...

1. Czy polskie firmy są dobrze zabezpieczone?
Badania wykazały, że w 90% NIE.

2. Czy istnieją przypadki szpiegostwa w polskich firmach?
OCZYWIŚCIE.

To dlaczego się o nich nie mówi?
Gdyż to prowadzi do utraty wiarygodności i zaufania.

3. Kto ma największy wpływ na zabezpieczenie?
W 80 % człowiek, a w 20% inne zabezpieczenia.

Co zrobić, aby rozwiązać powyższe problemy bez utraty wiarygodości, zaufania i rozglosu?
Po prostu powołać w Firmie "komórkę bezpieczeństwa"

A jak się do tego zabrać?

Image4260
   
   
   

© Copyright GM.COM